Chronische hoofdpijn, kan acupunctuur helpen?

Verschillende klinische studies hebben aangetoond dat acupunctuur een effectieve behandeling kan zijn van chronische hoofdpijn, met name migraine. Hierover verscheen reeds in 2004 in de British Medical Journal een beschrijving van een onderzoek. Onderzoekers verdeelden willekeurig 401 volwassenen met chronische hoofdpijn in 2 groepen. De ene groep ontving een standaard medische behandeling, terwijl de tweede groep 12 acupunctuurbehandelingen kreeg gedurende drie maanden, naast de standaard medische behandeling. Een jaar na de behandeling waren de resultaten voor de mensen die acupunctuur ontvingen:

  • 22 dagen minder hoofdpijn
  • 25% minder bezoeken aan arts
  • 15% minder verzuimdagen van het werk dan de controle groep
  • 15% minder medicatiegebruik.

De conclusie in dit artikel was: ‘Acupunctuur levert blijvend effect op in de behandeling van patiënten met chronische hoofdpijn, in het bijzonder bij migraine-patiënten. Een bredere toepassing van acupunctuur zou overwogen moeten worden’.