Wat is fibromyalgie?

Fibromyalgie (FM) is een chronisch pijnsyndroom met symptomen als algemene spierpijn, spierstijfheid, (soms extreme) vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies, allergieën, concentratie- en geheugenstoornissen, temperatuurverhogingen, darmklachten en andere klachten die komen en gaan. Het meest typerende bij fibromyalgie zijn bepaalde en specifieke pijnpunten in nek, schouders, lendestreek en heupen. Deze aandoening komt met name voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar. Naar schatting lijden enige tienduizenden Nederlanders er aan. Vanwege de chronische spierpijn lijkt FM op een reumatische spieraandoening, een eenduidige oorzaak is evenwel nog niet gevonden. Het ontbreken hiervan, het vaak gezonde uiterlijk van de FM-patiënt en de normale bevindingen bij regulier bloedonderzoek, leiden vaak tot miskenning van dit ziektebeeld door arts, werkgever en de eigen omgeving. Door recent onderzoek weten we inmiddels dat er bij FM sprake is van disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die de hersenen aanmaken om het lichaam te “vertellen” wat het moet doen. FM-patiënten hebben een abnormale productie van neurotransmitters en andere chemische stoffen; die beïnvloeden niet alleen de gemoedstoestand en het slaappatroon, maar ook de pijnbeheersing en het functioneren van het immuunsysteem. De FM-patiënt ervaart een domino-effect waarin het ene symptoom en het ontstaan ervan, van invloed is op een ander symptoom.

Acupunctuur en fibromyalgie

Moderne geneeskunde heeft de FM-patiënt thans nog weinig te bieden. NSAID (niet-steriodale anti-inflammatories pijnbestrijders zoals Advil), spierverslappers en kalmeringsmiddelen kunnen worden voorgeschreven, maar deze hebben vaak minimaal effect op de pijn en kennen bovendien bijwerkingen.
Anders dan de westerse geneeskunde stelt de Chinese geneeskunde een diagnose en behandeling vast op basis van de individuele symptomen; elke patiënt krijgt dan ook acupunctuur die volledig aansluit op zijn constitutie. Een patiënt met slapeloosheid en depressie krijgt een andere behandeling dan iemand met prikkelbare darmsyndroom en angsten. De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) heeft vastgesteld dat acupunctuur een effectieve behandeling is van chronische pijn en fibromyalgie.

Chinese kruidengeneeskunde

Chinese kruiden worden vaak gebruikt in combinatie met acupunctuurbehandelingen. Kruiden versterken namelijk de effecten van acupunctuur op biochemisch en energetisch niveau. Kruidenformules zijn, evenals de acupunctuurbehandelingen, op maat gemaakt; de therapeut stelt een formule samen van vijf tot twaalf verschillende kruiden die aansluiten op de diverse symptomen.

Aanpakken van de bron van fibromyalgie.

Chinese geneeskunde houdt optimaal rekening met uw fysieke en medische geschiedenis. Bij uw eerste bezoek brengt uw therapeut uw medische geschiedenis, uw gezondheid en fysieke conditie zo compleet mogelijk in kaart; ook uw eetgewoontes, leefstijl en uw emotioneel welbevinden komen daarbij aan de orde. Nadat een op uw conditie toegesneden diagnose en behandeling zijn vastgesteld en besproken, bespreekt uw therapeut met u de mogelijkheden van ‘selfcare’. Het gaat daarbij om de wijze waarop u voor zichzelf moet zorgen tussen de behandelingen en in de toekomst. Ook daarbij staan de individuele symptomen centraal, die bepalen de componenten voor de ‘selfcare’ en een optimale gezondheid van de FM-patiënt. Belangrijk zijn bijvoorbeeld een passend regime voor voeding en lichamelijke oefeningen en daarnaast werken aan emotionele oorzaken. Met de Chinese behandelingswijze kan de FM-patiënt symptomen en oorzaken herkennen, zijn conditie de baas worden en uiteindelijk een leven leiden met minder pijn en meer levensvreugde.