Colitis en de ziekte van Crohn

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn zijn de belangrijkste chronische darmontstekingen. In colitis ulcerosa concentreert de ontsteking zich in de lagere dikke darm of in de endeldarm. De symptomen zijn pijn en chronische diarree met pus en bloed. De ontstekingen van de ziekte van Crohn komen vooral voor in de dikke darm of de overgang van de dunne naar de dikke darm. De oorzaken van colitis ulcerosa of van de ziekte van Crohn zijn onbekend. De westerse medische behandeling richt zich op vermindering van de symptomen en de ontsteking; de klachten en verschijnselen worden onderdrukt, maar de ziekte blijft.

De traditionele Chinese geneeskunde heeft een andere kijk op chronische darmontstekingen. De oorzaken kunnen liggen in de lichamelijke aanleg, een infectie of invasie van een externe ziekteverwekker, het voedingspatroon of een combinatie daarvan. Een nauwkeurige diagnose berust op de verschillende symptomen die verband houden met de spijsvertering en het hele lichaamsysteem. Deze vormen een specifieke, individuele combinatie en leiden tot een patroon in de disharmonie. De behandeling wordt afgestemd op dit individuele patroon en heeft meestal veel succes.

John K. Chen beschreef in deel 13, Nr. 3 van ‘Medical Acupuncture, a Journal Written For Physicians, By Physicians’ het verschil tussen de westerse en oosterse benadering van deze ziektes. In dit artikel werden de effecten onderzocht van zowel acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde en ze worden beide veilig en heilzaam bevonden voor het oplossen van pijn, diarree en dysenterie symptomen. Chen concludeert dat deze behandeling effectief kan zijn bij milde tot matige colitis ulcerosa.

Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?

Allereerst moeten de symptomen, zoals bloedingen en diarree onder controle gebracht worden. Om deze te stoppen zijn in de beginfase van de ziekte een serie van vijf acupunctuurbehandelingen per week met een kruidenbehandeling noodzakelijk. Daarna zal de toestand opnieuw worden bekeken en een nauwkeuriger langdurige behandeling plan worden vastgesteld. Een essentieel onderdeel van de behandeling van colitis is aanpassing van uw voedingspatroon, dit om de zogenaamde ‘triggers’ die de symptomen kunnen doen herleven, te elimineren. Uw acupuncturist bespreekt met u eventuele wijzigingen in uw eetgewoonten die u helpen bij het onder controle houden van de aandoening. De duur van de behandeling is vooraf moeilijk te bepalen.