Op 14 oktober 2013 had Corine Geelhuijzen een ontmoeting met dr. Mei Wang, onderzoekster bij SU BioMedicine/TNO. Dr. Wang doet onderzoek naar de werking van Chinese traditionele medicijnen. Die belangstelling heeft ze van geen vreemde: haar grootvader was arts op het Chinese platteland en paste veelvuldig Chinese kruidenformules toe bij zijn patiënten. Corine had uitgekeken naar deze ontmoeting want dr. Wang speelt een belangrijke rol in de erkenning van de Chinese geneeskunde in de westerse wereld.

Dr. Wang werkt samen met professor Jan van der Greef, directeur van TNO Systems Biology Research aan de wetenschappelijke erkenning van Chinese kruiden en de introductie ervan in Europa. SU BioMedicine, de onderneming van dr. Wang, onderzoekt aan de hand van westerse criteria het productieproces, de functionaliteit en veiligheid van Chinese kruiden.

Dr. Wang en prof. Van der Greef werden in 2012 uitgenodigd door de Chinese regering om aan het Chinese parlement hun onderzoek toe te lichten. De internationale erkenning van deze medicijnen is voor China uiteraard van enorm economisch belang.

Onderzoek naar de Chinese traditionele diagnostiek

Dr. Wang is bij meerdere onderzoeken betrokken, onder meer bij medisch-biologisch onderzoek naar de diagnostiek van de Chinese geneeskunde*. De Chinese traditionele diagnostiek zit anders in elkaar dan de westerse. Zo onderscheidt de Chinese traditionele diagnostiek binnen een categorie van patiënten met eenzelfde ziektebeeld, subgroepen of ‘fenotypen’. Dit onderscheid bepaalt in de Chinese geneeskunde mede de unieke samenstelling van het medicijn voor de patiënt. De categorie van RA (reuma-artritis) patiënten bijvoorbeeld wordt onderverdeeld in de subgroepen ‘warme’ en ‘koude’ patiënten. De vraag was of dit onderscheid in fenotypen ook wetenschappelijk onderbouwd kon worden. Uit wetenschappelijk onderzoek is nu gebleken dat de subgroepen ‘warme en koude’ patiënten inderdaad onderling verschillen vertonen. De aangetoonde verschillen zijn bio-chemisch van aard.

Chinees medicijn tegen hoofd-, nek-, rug- en spierpijn erkend!

Mw. Wang kon Corine meedelen dat het Europese College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) inmiddels een eerste traditionele Chinese kruidenmedicijn heeft erkend. Dat was geen eenvoudige kwestie, want de westerse methodiek voor het testen van medicijnen sluit niet direct aan op de samenstelling van Chinese traditionele medicijnen. Anders dan de westerse medicijnen, bestaan Chinese traditionele medicijnen namelijk niet uit een enkele werkzame stof, maar uit meerdere, soms wel tientallen van deze stoffen. Het erkende medicijn is Diao Xin Xue Kang (DXXK) dat wordt bereid uit de wortelstokken van de yam-knollen en bestrijdt hoofdpijn, spierpijn en spierkrampen in nek, rug en benen. Daarmee is het voor een breed publiek aantrekkelijk. Dat DXXK nu verkrijgbaar is op de Nederlandse markt betekent een mijlpaal in de ijver voor acceptatie van Chinese kruiden door de westerse samenleving. Corine en dr. Mei Wang konden elkaar dan ook met dit succes feliciteren. Toch is er nog een lange weg te gaan. DXXK is pas het eerste van de honderden traditionele kruidenmedicijnen die in China al eeuwenlang hun heilzame werking bewijzen en wachten op erkenning door het westen.

* In het Centre For Preventive and Personalised Medicine (een samenwerkings- verband tussen Chinese Academy of Science en Leiden University/TNO).